Misija i vrijednosti

Misija Hamapharma je da kontinurirano unaprjeđujemo i razvijamo kvalitetne proizvode kojima intenzivno utječemo na poboljšanje zdravstvenog standarda i kvalitete života.

Naša vizija je da postanemo multinacionalna kompanija koja će biti pokretač i nosilac inovativnosti u segmentu zdravlja i zdravog života i kao takvi biti prepoznati kao siguran i pouzdan partner svojim klijentima i potrošačima.

Naše vrijednosti su posvećenost, inovativnost, fleksibilnost, društvena odgovornost, briga o zaposlenima i kvaliteta proizvoda i usluga.

Usmjereni smo na potrebe i zadovoljstvo kupaca s ciljem postizanja i osiguravanja njihovog povjerenja te osiguranja dostupnosti proizvoda svim kupcima. Uvodimo nove tehnologije s ciljem ostvarenja najviših standarda i praćenja trendova u području samoliječenja.